OPHEFFING STICHTING TRANSGENDERGROEP EINDHOVEN

L.S.,

Na een bestaan van ruim 6 jaar heeft Stichting Transgender Groep Eindhoven op 31 augustus 2015 besloten te stoppen als stichting. De reden hiertoe is wens tot logische splitsing tussen twee specifieke doelgroepen, namelijk de jongeren en de volwassenen. Specifieker gezegd is dat de doelstellingen die het stichtingsbestuur voor ogen had bij oprichting, niet ten volle heeft kunnen verwezenlijken. Deze bleek te algemeen voor het toepassen op de specifieke doelgroepen.

De stichting zal op 31 december 2016 ophouden te bestaan. De bijeenkomsten voor de jongeren zullen voortaan georganiseerd worden door COC Eindhoven, onder de naam Yunge. (Young United Genders, www.yunge.nl, yunge@coceindhoven.nl).
De volwassenen bijeenkomsten, maar ook de bijbehorende voorlichtingsactiviteiten zullen worden voortgezet door TG040. (www.tg040.nl, info@tg040.nl).

Conform de statuten van de huidige stichting zullen de middelen verdeeld gaan worden aan organisaties die zich inzetten op het gebied van transgenderisme. De specifieke doelstellingen van de stichting zijn terug te vinden in de statuten, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel. Aanvragen hiervoor dienen voor 10 juli 2016 gericht te worden aan bestuur@tggeindhoven.nl. Er is een maximum gesteld van € 1000,- per aanvraag waarbij de uiteindelijke beslissing volledig bij het bestuur van Stichting Transgender Groep Eindhoven ligt.

Uit de aanvragen heeft het bestuur 5 transgender organisaties geselecteerd die inmiddels een bedrag en andere middelen hebben ontvangen.

De stichting wil iedereen die zich heeft ingezet voor de doelgroep binnen en buiten de stichting zeer bedanken. We wensen het team van Yunge en TG040 veel succes.